02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Certifikace

Inženýrský diplom

magisterský studijní program, Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 19. června 2002

Doktorský diplom

doktorský studijní program, Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 19. ledna 2007

Osvědčení o autorizaci

autorizovaný inženýr, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo 1005334, 10. 12. 2010

Výpis z obchodního rejstříku

Golik VH, společnost s ručením omezeným, IČ: 022 47 267, spis. značka: C80711 vedená u Krajského soudu v Brně

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Golik VH, Výroba a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, jednotlivé obory viz dokument


© 2014 | Golik VH, s. r. o.