02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Manipulační a provozní řády VD

Pro vlastníky a nebo provozovatele vodních děl provádíme návrh a projednání Manipulačních a provozních řádů VD dle vyhlášky 216/2011 Sb.

Zajišťujeme podklady:

  • geodetické zaměření
  • hydrologické údaje
  • provedení hydrotechnických výpočtů
  • zpracování výkresových příloh
  • projednání s dotčenými orgány státní správy

Reference pro manipulační a provozní řády VD

MŘ Lutyňka SN Lichnov


© 2014 | Golik VH, s. r. o.