02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Projekty hydrotechnických staveb

Zpracujeme projekty staveb vodního hospodářství a ochrany před povodněmi.

 • úpravy toků
 • ochranné hráze
 • malé vodní nádrže
 • objekty na tocích
 • vodovody
 • kanalizace, přípojky, atd.

Zajišťované stupně projektové přípravy

Dokumentaci zpracujeme ve všech projektových stupních
Studie, Investiční záměr, DUR, DSP, DPS.

Zajištění podkladů

Součástí prací je standardně i zajištění podkladů

 • geodetické zaměření
 • inženýrskogeologický průzkum
 • hydrologické údaje
 • vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • vyjádření místní samosprávy
 • vyjádření správců/vlastníků inženýrských sítí, atd.

Záměr projektu projednáme s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, včetně smluvní agendy.

Reference projektů hydrotechnických staveb

Darkov Jičina Stěbořice Lichnov


© 2014 | Golik VH, s. r. o.