02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Profil Golik VH

Golik VH, s. r. o. poskytuje projekční, konzultační a posudkovou činnost v oboru vodního hospodářství, hydrotechniky a ochrany před povodněmi.

Standardem je odpovědný, profesionální a osobní přístup ke každému klientovi i ke každé zakázce.

Historie

Ing. Pavel Golík, Ph. D., jednatel společnosti

Po ukončení magisterského studia na VUT v Brně, Fakultě stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby v roce 2002 pokračoval pod vedením Prof. Jaromíra Říhy v doktorskému studiu.

V roce 2006 nastoupil jako projektant do společnosti Pöyry Environment, a. s. na středisko Hydrotechnika 1. Během následujících šesti let dokončil doktorské studium, získal osvědčení o autorizaci, spolupracoval při studijním návrhu i podrobnějším projekčním rozpracování řady hydrotechnických staveb.

Jako příklad lze uvést rekonstrukci VD Šance a přípravu Opatření na horní Opavě, známou též pod názvem nejvýznamnější stavby - přehrady v Nových Heřminovech.

V roce 2012 společnost opustil z pozice vedoucího projektanta a v následujících dvou letech se zabýval samostatnou projekční a posudkovou činností jako OSVČ.

Současnost

S ohledem na nárůst objemu zakázek byla na podzim 2013 založena společnost s ručením omezeným - Golik VH.

Jak pracujeme

Struktura firmy má atypický formát - nemáme společnou kancelář, ani zaměstnance, pro zpracování jednotlivých zakázek spolupracujeme s osvědčenými a zkušenými subdodavateli sídlícími v různých místech ČR (Brno, Ostrava, Náchod, atd.). Pro společnou práci využíváme virtuální kancelář - data v prostředí zabezpečeného serveru, přístup k datům pomocí verzovacího a zálohovacího systému SVN, vzájemná komunikace prostřednictvím běžně dostupných síťových prostředků.

Tento způsob spolupráce nám umožňuje minimalizovat režijní i ostatní náklady a tím i finální cenu nabízenou klientům. Současně umožňuje jednotlivým partnerům zachování maximální volnosti a vlastního řízení pracovní doby.

Přes počáteční nejistotu v atypickém firemním uspořádání lze konstatovat, že se schéma osvědčilo a že jej do budoucna v maximální možné míře zachováme.

„Soutok” praxe s teorií

Při řešení obtížnějších hydraulických a hydrotechnických problémů Golik VH spolupracuje s Ústavem vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně, v rámci udržování kontaktu s akademickým prostředím provádíme oponentury bakalářských a diplomových prací.

Dále poskytujeme stáže studentkám/studentům a absolventkám/absolventům fakulty v rámci dotačních programů Stáže pro mladé a Stáže ve firmách, zajišťovaných MPSV ČR.

Pavel Golík

© 2014 | Golik VH, s. r. o.