02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Havarijní a povodňové plány

Pro vlastníky a nebo provozovatele vodních děl, stavební firmy provádějící stavby v záplavových územích, obce, respektive obce s rozšířenou působností provádíme zpracování:

  • Povodňových plánů ve smyslu TNV 75 2931
  • Havarijních plánů ve smyslu vyhlášky 450/2005 Sb.

Zajišťujeme podklady a projednání:

  • geodetické zaměření
  • hydrologické údaje
  • provedení hydrotechnických výpočtů
  • zpracování výkresových příloh
  • projednání s dotčenými orgány státní správy

Reference pro havarijní a povodňové plány

SN Lichnov Darkov


© 2014 | Golik VH, s. r. o.