02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Vodní hospodářství nádrží

V rámci projekční činnosti vodních nádrží, jako podklad pro manipulační a provozní řády, nebo v rámci posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní provádíme vodohospodářské řešení vodních nádrží.

  • ochranné funkce (transformace povodňových vln)
  • zásobní funkce (hodnocení zabezpečenosti odběrů, hladin, atd.)
  • zpracování podkladů pro dispečerské grafy manipulačních řádů
  • posuzování prvního napouštění nádrží, atd.

Vlastní výpočtový software

Pro výpočty je používán výpočetní program vlastní produkce sestavený v prostředí Microsoft Visual Basic, který je pro každé konkrétní řešení upravován na míru.

VD Morávka Suchá nádrž Jičina Suchá nádrž Stěbořice


© 2014 | Golik VH, s. r. o.