02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Kooperace, partneři

Externí partneři

Zpracování projektů provádíme ve spolupráci se spolehlivými externími partnery.

  • Ing. Jiří Čejp, jiri.cejp@email.cz, IČ 015 04 118
  • Ing. Ivana Kouřilová, ivanakourilova@email.cz, IČ 031 01 142
  • Ing. Lukáš Sýkora, luk.syk@email.cz, IČ: 047 78 472
  • Ing. Gabriela Demlová, gabina_dosoudilova@seznam.cz, IČ 119 05 131

Ve spolupráci s osvědčenými partnery zajišťujeme podklady a činnosti související s projektovou přípravou staveb vodního hospodářství.

Geodetické služby a digitální modely

Geo 2010
geodetické zaměření, zpracování digitálního modelu terénu, zajištění katastrálních podkladů, atd. www.geo2010.cz

Právní vztahy, státní orgány a vliv na ŽP

C. S. C. spol. s r. o.
zajištění a vypořádání vyjádření orgánů státní správy, správců a vlastníků inženýrských sítí, majetkoprávní vypořádání, zpracování inventarizace zeleně, posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb., atd. www.csc-cz.com

3D vizualizace, letecké snímkování

Ing. Michal Karbáč
zhotovení 3D vizualizací, animací, zákresů do fotografií, zajištění leteckého snímkování, atd. www.michalkarbac.cz

Partneři


logo-geo.png, 106kB

logo-csc.png, 11kB


© 2014 | Golik VH, s. r. o.