02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

HT posudek vlivu Dálnice D3

Projekt

Dialnica D3 Žilina - Strážov /Brodno
Hydrotechnický posudek vlivu provádění stavby na hladinové poměry Váhu a Rajčanky

Objednatel EUROVIA CS, a.s.
Rok 2015

Náplň zakázky

Posouzení vlivu provádění stavby dálnice D3 v prostoru přechodu estakády dálnice přes zátopu VD Hričov na řece Váhu.

Náplní prací bylo provedení:

  • sonarového měření dna nádrže a geodetické zaměření
  • 1D hydrotechnický výpočet hladinových poměrů Váhu a jeho LB přítoku Rajčanky ve stavu před zahájením stavebních prací
  • 2D modelování detailu prostoru staveniště v zátopě nádrže před zahájením prací
  • 2D modelování staveniště ve dvou stavebních etapách

Dále bylo provedeno vyhodnocení vlivu prováděných prací na úroveň ochrany před povodněmi pro zástavu Strážova (místní část Žiliny) a posouzení vlivu dokončené stavby na hladinové poměry Váhu a Rajčanky - masivní pilíře estakády částečně zasahují do průtočného profilu Váhu.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Žilina (SK)
Mapa Žilina - Strážov /Brodno na mapy.cz
Vodní tok Váh a Rajčanka
Délka úseku řešených 1D modelem 5,6 km
Plocha řešená 2D modelem 8,6 km2

© 2014 | Golik VH, s. r. o.