02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Lichnov V

Projekt

Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2013 - 2014

Náplň zakázky

Zpracování dokumentace pro provádění stavby suché retenční nádrže, hlavní náplní práce bylo upřesnění a podrobné rozpracování dílčích dokumentací devíti stavebních objektů, zpracování technických podmínek, zajištění statických výpočtů a návrh výztuže pro ŽB konstrukce výpustného objektu, zpracování položkového rozpočtu, manipulačního a provozního řádu a havarijního a povodňového plánu, atd.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Lichnov u Bruntálu
Mapa Lichnov na mapy.cz
Vodní tok bezejmenný pravobřežní přítok Čižiny nad intravilánem obce Lichnov
Výška hráze 6,3 m
Délka hráze v koruně 170 m
Plocha zátopy cca 3,5 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.