02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Řeka Opava, ochranná hráz

Projekt

Zpracování DUR
pro rekonstrukci ochranné hráze na LB řeky Opavy

Oficiální název projektu 02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - ČR, OHO, stavba č. 5758, DUR
Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2015

Náplň zakázky

Zpracování DUR pro rekonstrukci ochranné hráze na LB řeky Opavy v úseku mezi zástavbou města Krnova a státní hranicí s Polskou republikou.

Dokumentace řeší odstranění stávající ochranné hráze a návrh konstrukce nové cca ve stávající trase. Návrhové parametry nové hráze odpovídají návrhovému průtoku - cca Q100 se zohledněním vlivu retenční funkce nádrže Nové Heřminovy.

Součástí návrhu je dále obslužná komunikace vedená podél vzdušné paty hráze, tato komunikace umožňuje budoucí dopravní napojení polské obce Bliszczyce.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Krnov Horní předměstí a Krnov Opavské předměstí
Mapa Krnov a jeho předměstí na mapy.cz
Vodní tok Opava
Výška hráze až 3,0 m
Délka hráze v koruně 590 m

© 2014 | Golik VH, s. r. o.