02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Posudek mostu Zruč n. Sázavou

Projekt

Most ve Zruči n. Sázavou, ulice Dvouletky HT posudek mostního objektu na DVT

Objednatel PIS Pechal, s r.o.
Rok 2014

Náplň zakázky

Zpracování hydrotechnického výpočtu pro rekonstrukci mostního objektu na drobném vodním toku po poškození přívalovou vlnou způsobenou protržením zemního valu vzdouvajícího vodu v úseku nad mostem.

Náplní práce bylo vyhodnocení stávající kapacity objektu a průtokových poměrů, následně variantní posouzení navrhovaných úprav s cílem maximalizace kapacity, při zachování nivelety komunikace.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Zruč nad Sázavou
Mapa Zruč nad Sázavou na mapy.cz
Vodní tok Pardidubský potok
Říční km neuveden, nad zaústěním do Sázavy

© 2014 | Golik VH, s. r. o.