02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Olše, Darkov

Projekt

Olše km 22,813 – rekonstrukce stupně, stavba č. 5663

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2013 - 2014

Náplň zakázky

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce spádového stupně na řece Olši.

Kromě zpracování uvedených dokumentací bylo náplní práce zajištění geodetického zaměření, geologického průzkumu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, stavebního povolení, zpracování položkového rozpočtu, havarijního a povodňového plánu, atd.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Karviná město, k. ú. Darkov
Mapa Karviná město, Darkov na mapy.cz
Vodní tok Olše
Říční km 22,813
Délka přelivné hrany 38 m
Výška stupně 2,85 m
Investiční náklady cca 34,1 mil. Kč

© 2014 | Golik VH, s. r. o.