02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Studie DVT Teplá

Projekt

Zpracování studie drobného vodního toku

Objednatel Povodí Odry, s. p
Rok 2013

Náplň zakázky

Zpracování studie drobného vodního toku, vytvoření 1D modelu ustáleného nerovnoměrného proudění (HEC-RAS), vymezení rozlivů Q5, Q20Q100 v současném stavu, stanovení počtu ohrožených budov pro jednotlivé průtoky.

Dále byl proveden rámcový návrh opatření pro zvýšení stávající úrovně ochrany na cca Q20, výpočet a vykreslení rozlivů pro dvě návrhové varianty (1 - korytové úpravy, 2 - transformace povodňových průtoků suchou nádrží nad obcí Hůrka), zpracování podkladu pro vyhlášení záplavových území.

Základní informace o studii

Lokalita k. ú. Bernartice nad Odrou, k. ú. Hůrka
Mapa Bernartice nad Odrou na mapy.cz
Vodní tok Teplá (nazýván též Hůrecký potok)
Délka řešeného úseku 4,4 km

© 2014 | Golik VH, s. r. o.