02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Suchá nádrž Stěbořice

Projekt

Studie proveditelnosti, stavba č. 5581

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2013 - 2014

Náplň zakázky

Zpracování studie proveditelnosti suché retenční nádrže na vodním toku Velká nad městem Opavou. Náplní práce bylo zajištění podkladů (geodetické zaměření, hydrologické údaje, IG průzkum, vyjádření správců IS a orgánů ochrany životního prostředí) optimalizace polohy hrázového profilu, provedení hydrotechnických výpočtů a návrh základních parametrů nádrže. Dále byl proveden odhad nákladů stavby.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Stěbořice
Mapa Stěbořice na mapy.cz
Vodní tok Velká
Výška hráze 8,5 m
Délka hráze v koruně 165 m
Plocha zátopy cca 20,3 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.