02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Suchá nádrž Lutyňka

Projekt

Manipulační a Provozní řád

Objednatel Pöyry Environment, a. s.
Rok 2012

Náplň zakázky

Zpracování návrhu Manipulačního a provozního řádu, provedení hydrotechnických výpočtů, návrh parametrů rekonstruovaných objektů SN (spodní výpust, bezpečnostní přeliv), výpočet transformací povodní.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Dolní Lutyně
Mapa SN Lutňka na mapy.cz
Vodní tok Lutyňka
Výška hráze 4,9 m
Délka hráze v koruně 100 m
Plocha zátopy cca 2,6 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.