02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

VD Loděnice

Projekt

Dokumentace pro provádění stavby
suché retenční nádrže

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2014

Náplň zakázky

Zpracování dokumentace pro provádění stavby suché retenční nádrže. Hlavní náplní práce bylo upřesnění a podrobné rozpracování dílčích dokumentací devíti stavebních objektů, především:

  • zpracování technických podmínek
  • zajištění statických výpočtů
  • návrh výztuže pro ŽB konstrukce sdruženého objektu
  • zpracování položkového rozpočtu
  • manipulačního a provozního řádu
  • havarijního a povodňového plánu, atd.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Loděnice
Mapa Loděnice na mapy.cz
Vodní tok Lipinka
Výška hráze 5,4 m
Délka hráze v koruně 290 m
Plocha zátopy cca 4,9 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.