02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Vodní dílo Landštejn

Projekt

Rekonstrukce VD včetně elektro, DSP, Hydrotechnické výpočty

Objednatel Pöyry Environment, a. s.
Rok 2013

Základní parametry VD Landštejn

Zpracování hydrotechnických výpočtů, ověření měrných křivek bezpečnostního přelivu a spodních výpustí, ověření průběhů transformací vybraných povodňových vln, stanovení rozsahu průtoků, pro které zajišťuje vývar pod skluzem od přelivu přiměřené tlumení kinetické energie, návrh úprav vývaru pro zvětšení návrhového průtoku.

Základní informace o studii

Lokalita k. ú. Staré město pod Landštejnem
Mapa Staré město pod Landštejnem na mapy.cz
Vodní tok Pstruhovec
Výška hráze 23,4 m
Délka hráze v koruně 376 m
Plocha zátopy cca 40,50 ha

© 2014 | Golik VH, s. r. o.