02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Vratimov most na ul. Okrajová

Projekt

Most č. 23, hydrotechnický posudek

Objednatel V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
Rok 2013

Náplň zakázky

Zpracování hydrotechnického výpočtu pro rekonstrukci mostního objektu na drobném vodním toku. Náplní práce bylo vyhodnocení stávající kapacity objektu a průtokových poměrů, následně variantní posouzení navrhovaných úprav s cílem maximalizace kapacity, při zachování nivelety komunikace.

Základní parametry stavby

Lokalita k. ú. Vratimov
Mapa Vratimov na mapy.cz
Vodní tok levostranný přítok Datyňky
Říční km neuveden, křížení toku s ul. Okrajová

© 2014 | Golik VH, s. r. o.