02.jpg, 231kB
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

VD Morávka

Projekt

Studie proveditelnosti
zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Objednatel Povodí Odry, s. p.
Rok 2015

Náplň zakázky

V návaznosti na předchozí činnosti řešené na VD Morávka - Posouzení bezpečnosti VD za povodní, byla zpracována studie proveditelnosti, jejímž smyslem bylo ověření a rozpracování možností navýšení kapacity stávajícího bezpečnostního přelivu a skluzu, rámcový návrh technického řešení, statické a stabilitní posouzení a odhad nákladů.

Vizualizace rekonstrukce výpusti VD Morávka


Demo2 first
Morávka - poproudní pohled na bezpečnostní přeliv před realizací.
Demo2 second
Morávka - poproudní pohled (vizualizace) na bezpečnostní přeliv po realizaci.
Demo2 second
Morávka - pohled z koruny hráze na bezpečnostní přeliv před realizací.
Demo2 second
Morávka - pohled (vizualizace) z koruny hráze na bezpečnostní přeliv po realizaci.
Demo2 second
Morávka - protiproudní pohled na skluz z PB před realizací.
Demo2 second
Morávka - protiproudní pohled (vizualizace) na skluz z PB po realizaci.
Demo2 second
Morávka - poproudní pohled na skluz před rekonstrukcí.
Demo2 second
Morávka - poproudní pohled (vizualizace) na skluz po rekonstrukci.

© 2014 | Golik VH, s. r. o.