Demo2 first
Morávka - poproudní pohled na bezpečnostní přeliv před realizací.
Demo2 second
Morávka - poproudní pohled (vizualizace) na bezpečnostní přeliv po realizaci.
Demo2 second
Váh - Hricov 2D hladiny var. 2
Demo2 second
Váh - Hricov - vizualizace
Demo2 second
Olše - Darkov z levého břehu po rekonstrukci
Demo2 second
Suchá nádrž Stěbořice - vizualizace
Projekty hydrotechnických staveb Studie odtokových poměrů Hydrotechnické výpočty a posudky Manipulační a provozní řády VD Havarijní a povodňové plány Vodní hospodářství nádrží Kooperace, partneři 3D vizualizace hydrotechnických staveb

Golik VH, s. r. o.

Provádí projekční, konzultační a posudkovou činnost v oboru vodního hospodářství, hydrotechniky a ochrany před povodněmi.

Standardem je odpovědný, profesionální a osobní přístup ke každému klientovi i ke každé zakázce.

Naši klienti

  • Podniky povodí
  • Orgány státní správy
  • Soukromí vlastníci a investoři

Certifikace

Osvědčení o autorizaci, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku© 2014 | Golik VH, s. r. o.